Jill Bolte Taylor- Aydınlanma Deneyimi

Dünayayı ‘olduğu’ gibi görmek…

Jill Bolte Taylor yaşadığı inme deneyimi ile sol beynin amansız ben bedenim özdeşleşmesi bittiğinde kesintisiz ve birleşik sonsuza nasıl uzanılabildiğini ilk elden anlatıyor.
Çevremizi saran dünya bizim onu kaynaklar ve tehditler sıralamasına soktuğumuz için ayrılık bilincimizi pekiştirir .
Bedenli varlığımızın aslında ayrılmaz parçası olduğumuz dünya ve evren ile birleşik ve interaktif bir varoluş içinde olduğunu kavrayabilmemiz için bu ayrımı güçlendiren sol beyin hatta medulla bakış açısını durdurabilmemiz gerekir.
Şamanların dünyayı durdurmak dediği bu an dünyayı ve varoluşu gerçekte olduğu gibi görmekten başka bir şey değildir.
Öte yandan bu görüş tam bir uyanış ve aydınlanma deneyimini birlikte getirir ve hayat bakış açısında ve dolayısı ile kişilikte önemli değişikliklere neden olur.
Her şeyin büyük düzen içinde bir yeri ve anlamı olduğu duygusu pekişirken bu önemlilik kavramı yerini her şey değerli kavramına bırakmaya başlar. Doğal olarak sevginin katlanarak büyüyeceği iklim böylece devreye girer.

Yorum bırakın

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »