İş Yerinde Bütünsel Yaşam ve Yönetici Koçluğu

İş yerinde bütünsel yaşam koçluğu nedir-neyi amaçlar?

İş yerinde bütünsel yaşam koçluğu; çalışanların ve yöneticilerin iş- yaşam dengelerinin oluşturulması, iş, sosyal ve özel ilişkilerinin mutlu ve doyumlu olması, çalışanların iç dengelerini ve enerjilerini maksimize ederek çalışma ortamlarına ve genel yaşamlarına mümkün olan en yüksek bilinçli katkıyı vermelerini amaçlar.

Bu çalışma şirketlerde bireysel destek almak isteyip de yoğun tempolarından ötürü buna zaman bulamayan tüm yönetici ve çalışanların ayağına götürülen bir hizmettir.

Bugün çalışanlarına değer veren şirketler çeşitli profesyonel eğitimler ve sosyal faaliyetlerle çalışanlarına ideal çalışma ve gelişim ortamını verme amacı taşırlar. Birçok kurumsal eğitim bu amaçla verilirken yöneticiler ve çalışanlar için bireysel temelde iş ve yaşam dengelerini oluşturacak destek ise bütünsel koçluk çalışmasından geçer.

İş ortamından sosyal ortama, aile içi ilişkilerden özel yaşama kadar uzanan insanın ilişkiler sistematiği onun iç ahengini ve faaliyette bulunduğu her alandaki verimliliğini etkiler. Yalnızca tek yönden gelişkin bir birey orta ve uzun vadede eksik kaldığı diğer alanlardaki bilinç ve becerilerini geliştirme ihtiyacı duyar.

Bu bilinçlenme ihtiyacı karşılanmadığında enerji dengesinde bozukluklar iş ve iletişim kayıpları ile düşen verimlilik ve mutsuzluk kişiyi negatif yönde etkisi altına almaya başlar.

Çalışanları ve yöneticileri birer birey olarak alan bütünsel yaşam ve yönetici koçluğu, insan doğasındaki temel unsurlar açısından bilinçlendirirken yaratıcılığı ve sinerjiyi körükler.

Ne kadar süreyle?

Bütünsel yaşam koçluğu şirketlerde her hafta bir gün boyunca kayıt yaptıran personel için, özel ayrılmış odada 1 saatlik seanslar halinde yürütülür.

Günde dört, ayda ise bir veya iki gün, şirket personelinin kayıt ve randevu talebine göre yapılandırılır. İdeal bir seans trafiği bir kişi için 15 gün arayla iki seans olanıdır.

Şirket bazında ise bütünsel koçluk anlaşmaları 4-8-12 aylık dönemler üzerinden yapılır.

Hangi konular ele alınır?

Seanslarda bireylerin hem iş ortamı, hem de tüm özel ilişkileri mutlak bir gizlilik içinde ele alınır. Gizliliğin getirdiği güven, bireyin içtenlikle paylaşımını sağlarken kişinin gerçek; ihtiyaç, problem ya da amaçlarının berrak bir şekilde görülebilmesini sağlar.

Ele alınan konular:

 • İş ortamında çalışma arkadaşları üst ve astlarla ilişkiler.
 • Hiyerarşinin yarattığı izlenim, beklenti ve yargılar.
 • Şirket hakkındaki çok boyutlu-yönetim, kültür, genel ortam- izlenimler ve yargılar.
 • Kariyer plan ve beklentileri
 • Bireysel kapasite artışı ve hedef belirleme.
 • Stratejik düşünme becerileri
 • Proje yönetimi
 • Takım ruhu oluşturma
 • Özel ve sosyal yaşamda yaşanan sorunlar; ilişkilerde iletişim ve anlayış becerileri ya da eksikliklerinden kaynaklanan durumlar.
 • Kişinin önce kendini anlamasına yönelik bireysel bilinçlenme araçları; kişisel gelişim için etkili araçlar.
 • Anlayış, kabul, sevgi, yaratıcılık, sorumluluk, mücadelecilik, motivasyon gibi içsel ahengimizi ve verimliliğimizi etkileyen doğal yönlerimiz.
 • Seanslarda insan ve evrenin doğası, gelişim felsefeleri, zihin ve çalışma yapısı, meditasyon gibi bir çok merak edilen konu ele alınırken bireylere kendini ve yaşadığı evrenin doğasını anlama ve öğrenme konusunda destek sağlanacaktır.

Şirket açısından faydaları nelerdir?

Bütünsel yaşam koçluğu bireylere sağladığı bilinçli anlayış ortamı ile kişinin zihinsel ve psikolojik yükünü hafifletir. Doğru haritalandırmanın ve kişinin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmanın bireylere geri dönüşü motivasyon, yaratıcı ve gerçekçi hedeflerken şirkete geri dönüşümü mutlu ve iletişim becerileri yükselmiş kalıcı personel olacaktır.

Birey seanslar sonucu kendi doğasını ve potansiyelini daha derin anlama fırsatı bulmaya başlayacağından grup içi etkileşimlerinde de çalışma arkadaşlarına karşı bu anlayışı ortaya koymaya başlayacaktır.

 • Şirkete; konuşan yerine anlatan, duyan yerine dinleyen, faaliyette bulunan yerine yaratan, bilinçlenmiş çalışanlar kazandırılacaktır.
 • Dürüstlük, sorumluluk, çalışkanlık, mücadelecilik gibi bireysel erdemlerin çalışan kişinin iskeletini oluşturduğunun bilinci kazandırılacaktır.
 • Çalışanların geri bildirimlerinden şirket içi birçok sorun ya da hizmet ölçümlenebilecek insan kaynaklarına ve diğer yönetim kademelerine raporlamalar yapılabilecektir.
 • Çalışanlar ve yöneticiler arası gizli sürtüşmeler ve anlaşmazlıklar giderilebilecek huzurlu bir iş ortamı oluşturulabilecektir.
 • Kendini tanıyan bireyler yaşamlarının dizginlerini ele alma şansını yakalarken şirketler cesur, yaratıcı ve zeki yöneticiler ve çalışanlar kazanacaklardır.
 • Özellikle tepe yöneticilerinin üzerindeki ağır stres yönetilebilir ve hafifletilebilir olacak çalışma dünyasının baskı yaratan temposunun oluşturduğu yaralar kapatılabilecektir.
 • Kazanılan çok yönlü bakış açısı her kademe çalışan ve yöneticinin analitik düşünme ve değerlendirme becerilerini artıracaktır.

Seanslardan elde edilen bilgi ve geri bildirimler ile şirket içi ihtiyaç duyulan genel eğitimler ve workshopların planlanması mümkün olabilecektir.

Bu amaçla İnsan kaynakları ile her ay yapılacak toplantılarda tüm çalışan, yönetici ve şirket ilişkilerinin masaya yatırılması söz konusu olacaktır

ONLINE RANDEVU VE ÖDEME

{{ is_error_msg }}

Kategori Seçiniz
{{cat_data.category_name}}
Hizmet Seçiniz
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Süre: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Fiyat: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Tarih & Zaman
Zaman
Herhangi bir ödeme yöntemi bulunmamaktadır.
Sabah
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Öğlen
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Akşam
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Gece
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Tarih & Zaman
Zaman
Herhangi bir ödeme yöntemi bulunmamaktadır.
Sabah
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Öğlen
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Akşam
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Gece
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Detaylar

{{ is_error_msg }}

Özet

Randevu rezervasyon özetiniz

Müşteri
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Hizmet
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Tarih & Zaman
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Randevu Detayları
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Herhangi bir ödeme yöntemi bulunmamaktadır.
Ödeme türünü seçin

Yerel Ödeme Yapın

PayPal

Kategori ve hizmet eklenmedi!
Translate »