Kendini Bilmenin Yolu

7 Basamaklı Gelişim Modeli

Bireysel bilinci incelerken onu yedi bileşenine bölmekteyiz.

Hemen tüm mistik geleneklerin içerisinde yer alan yedi rakamı bütünsel yaklaşımda da tıpkı onlarda olduğu gibi bilinci oluşturan parçalara işaret etmektedir.

Ancak bütünsel yaklaşımda ele alındığı şekliyle bu yedi basamaklı model, mistik gözükmekten daha çok, gerçekçi yaşamsal parçalar üzerine kurulmuş durumdadır. Diğer taraftan yedi basamaklı gelişim modeli öylesine tam ve eksiksizdir ki içinde mistik olanda yer bulur.

Model, güdülerimiz ve reflekslerimizle başlayıp duygu ve düşüncelerimize ve hatta sezgilerimize kadar bir dizi deneyimsel parçamızı barındırmaktadır. Doğumumuzdan ölümümüze tüm insanoğluna ait deneyimleri anlamlandırılabilir gruplar haline getirmektedir.
Her bir bilinç seviyesi yaşamımızda belirli dozlarda aktive olarak seçimlerimizi ve yaşam düzeyimizi belirlemektedir.

Diğer taraftan yukarı doğru bulunan doğal çekim nedeni ile takılıp kalınan seviyelerin deneyimleri zorlu birer sınava dönüşebilmektedir.
Deneyimlerin yarattığı depresif algı biçimimiz bizi hayatın haksız ve anlamsız bir süreç olduğu konusunda ikna etmeye çalışır.

Yaşamın ortasında yalnız ve gerçek bir amacımız olmadığı düşüncesine kapılırız. Yapılanlar boşunadır, ilişkilerde ise zaten anlayış yoktur.

Tek yapılabilecek bu ince frekanstaki sürekli acıyı bastırmak yok gibi davranıp hayatı yaşamak yerine kalana zamanı doldurmaya çalışmaktır.

Küçük şeylerden mutlu olmaya çalışmak, bağımlılıklara sarılmak, gerçeklerden kaçmak veya sevgimizi çocuklarımıza vererek kendi yalnızlığımızı unutmak ve sonunda kendimizden vazgeçmek birer başarısız savunma mekanizması olmaktan öteye geçmezler.

Diğer taraftan belirli bilinç seviyelerinin yolculuğundan ibaret olan yaşamımızı doğru anlamlandırmak ve izlenebilir bir yol haritasına sahip olmak benzersiz bir kazanımdır.

Böyle bir kazanım kişinin tüm davranış ve düşüncelerini 7’li model içerisinde anlamlı ve doğru yere oturtmasını sağlar. Kısılıp kaldığı kısır döngüleri, kendi görünmeyen bölgelerini aydınlatır. Gelişimin hangi seviyesinde neden takıldığını bundan sonra ve hatta ondan sonrada neler olabileceğinin projeksiyonunu yapar. Bireye belirgin bir umut ve yaşama isteği aşılar. Amaçlara ve yaşama sevincine sahip olmasını sağlar.

7’li model bireyi kaybolmuş olduğunu düşündüğü hayatta doğru noktaya oryante eder ve hayatın anlamını gösterir.

Yorum bırakın

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »