İş yerinde süreçler

İş yerinde süreçleri başlıca iki ana kategoriye ayırabiliriz:

1- Profesyonel süreçler
2- Duygusal Süreçler

İş yerindeki profesyonel süreçler iş kolunun mekanik ve analitik bakış açısını oluşturmaktadır.
Diğer taraftan duygusal süreçler iş yeri ve harici çalışanları ile müşteri ve sektör psikolojisini içermektedir.

İş yerindeki kalıcı ve sürdürülebilir başarı profesyonel ve duygusal süreçlerin birbirini çelmeleyici değil tamamlayıcı olduğu bakış açısı ile gerçekleştirilebilir.

İş yerindeki profesyonel süreçler profesyonel deneyim zenginliği ve kurumsal tecrübelere dayanırken duygusal süreçleri çözümleyici ve tamamlayıcı olarak kullanmak lider yönetici özelliklerini kazanma yolu açar.

Duygusal süreçler söz konusu olduğunda yakın ast ve üst ilişkiler ve tüm diğer pozisyonlar arası dengeler söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan duygusal süreçler tüm çalışanların motive ya da demotive olmalarındaki birincil kaynaktır. Bu bakımdan doğru anlaşılıp yönetilmesi kurumun bütünsel başarısı açısından önemlidir.

Duygusal süreçleri katkıya dönüştürecek yönetici/liderin en önemli özelliği kendi duygusal temizliğini yapmış olmasıdır. Özgüvenli kendini ve diğerlerini doğallıkla değerli gören lider duygusal açıdan nötr noktada kalabilir.

1- Profesyonel Süreçler

 • Planlama
 • Analiz
 • İnsan malzemesi/kaynağını etkin değerlendirme ve geliştirme
 • Hedef oluşturma
 • Süreç ve sonuç değerlendirme
 • Strateji değişimleri/esnekliği
 • Başarı kutlama
 • Model yaratma
 • Sürdürülebilirlik tasarımı .
 • Büyülü liderler ve takım ruhu inşa etmek

2- Duygusal Süreçler

 • Motivasyon kaynakları
 • Aile/otorite vb. özdeşleştirmeleri
 • Çatışma yönetimi
 • İlişki ve tepkilerdeki duygusal metinin kurumsal alana katkı olarak yönetilmesi/dönüştürülmesi
 • Baskı ve rahatlık eğrisi optimizasyonu: İdeal performans ortamı
 • İş yerindeki duygusal süreçlerden etkilenmemek için duygusal temizlik

Yorum bırakın

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »