Holistic Coaching

Bireyin yaşamında beliren her olumlu ya da olumsuz durum, içinde yaşadığı tüm çevrenin, geçmişin ve iç zihinsel dinamiklerin etkileşimiyle oluşur. İş yaşamından, sosyal yaşama, özel yaşamdan, ruhsal yaşama kadar çok çeşitli faktörler, tutum düşünce ve davranışlarımızı etkiler.

İş yaşamında oluşan problemler ya da hedefler kaynağını özel yaşamda gelişen olaylardan alıyor olabilir. Klasik koçlukta göz ardı edilebilen bu durum ve salt hedeflere yönelik çalışmalardan dolayı kişinin üzerinde kronikleşebilecek problemler ortaya çıkabilmektedir.

Zorlama yollarla oluşturulan bir hedef ve ona ulaşma çabası kişiyi kısa vadede tatmin eder gibi gözükürken diğer taraftan ana problemi büyütmektedir.

Örneğin kariyerinde yükselme arzusunun altında yatan amaç eşini parasal yönden tatmin etme yanılgısı ile birleştiğinde uzun vadede iş ve özel yaşam açısından sıkıntı veren durumlara yol açacaktır.

Bütünsel bir yaklaşıma göre oluşturulan koçluk hizmeti kişinin karar alma süreçlerini oluşturan tüm etkileri hesaba katar.

Karar alma süreçleri ve bu kararların sonuçlarını algılama biçimlerimiz ise geleceğimizi şekillendirir. Bütünsel Koçluğun bu noktada bireyin yaşamında verdiği destek, onun içinde beslediği temel inançları, değerleri ve arzuları dikkate alarak olur.

Diğer taraftan gündelik yaşamımızda var olan bireysel deneyimlerimiz ayrıca evrensel düzen içerisinde yasalara tabidir.

Kişisel hedefler, problemler alınacak yeni karar ve eylemlerimiz tüm bu düzenler içerisinde hayat bulur.

Kendini bütünsel bir yaklaşımla tanımak eş zamanlı olarak dış dünyayı ve diğer insanları tanımanın kapısını açar. Buradan elden edilen bilgi ile daha başarılı, mutlu, sağlıklı bir yaşam sürmenin fırsatı yakalanır.

ONLINE RANDEVU VE ÖDEME

{{ is_error_msg }}

Kategori Seçiniz
{{cat_data.category_name}}
Hizmet Seçiniz
{{ service_details.bookingpress_service_name }}

Süre: {{ service_details.bookingpress_service_duration_val }} {{ service_details.bookingpress_service_duration_label }}

Fiyat: {{ service_details.bookingpress_service_price }}

{{ is_error_msg }}

Tarih & Zaman
Zaman
Herhangi bir ödeme yöntemi bulunmamaktadır.
Sabah
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Öğlen
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Akşam
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Gece
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Tarih & Zaman
Zaman
Herhangi bir ödeme yöntemi bulunmamaktadır.
Sabah
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Öğlen
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Akşam
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
Gece
{{ time_details.formatted_start_end_time }}
{{ time_details.formatted_start_end_time }}

{{ is_error_msg }}

Detaylar

{{ is_error_msg }}

Özet

Randevu rezervasyon özetiniz

Müşteri
{{appointment_step_form_data.customer_name }}
{{ appointment_step_form_data.customer_firstname }} {{ appointment_step_form_data.customer_lastname }}
{{ appointment_step_form_data.customer_email }}
Hizmet
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
Tarih & Zaman
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
Randevu Detayları
{{ appointment_step_form_data.selected_service_name}}
{{ appointment_step_form_data.selected_date | bookingpress_format_date }}, {{ appointment_step_form_data.selected_start_time | bookingpress_format_time }} - {{ appointment_step_form_data.selected_end_time | bookingpress_format_time }}
{{ appointment_step_form_data.selected_service_price }}
Herhangi bir ödeme yöntemi bulunmamaktadır.
Ödeme türünü seçin

Yerel Ödeme Yapın

PayPal

No categories and services added!
Translate »