İnce Bir Tasarım Secret Effect

Bilinçaltı=Sağ beyin=Gizil düşünceler =düşünce düğümleri= duygular: Olayların oluşunu tayin etmektedir

Dua (istek);  duanın kendisi ile çelişen her tür düşünce düğümü ve çevre insanlara ait düşünceler nedeniyle kesintiye uğrayabilir.

Dua edildikten sonra ya da isteğe ulaşıldıktan sonra gelinen durumla ilgili çatışma yaratmamak için gizlilik esastır.

İçsel çatışma yaratan süreçleri temizlemenin en iyi yolu isteğe ulaşıldığını kurgulamak ve ulaşılanın içinde yaşamak.

Bu uygulama isteğin içinde olmuş gibi yaşarken temizlenmesi (yani üzerindeki belirsizlikleri kaldırmak için bir on hazırlık/simulasyon) yapmayı sağlamaktadır.

Tüm bu çalışmaların kimliklerin ayrıştırılması yapıldıktan sonra yapılmasında büyük fayda vardır. Zira düğümler genelde eski (çocuk ve öncesi) dönem kimliklerden çıkar. Bunları çıktığı izole edilmiş kontekst içinde gözlemlemek idealidir.

Yetişkin/savaşçı/secret gibi yeni kimliklerin içine bu sızmalara müsaade etmemek gerekir.

Yetişkin/secret kimliği tertemiz kalmalıdır. Ki duyguyu nihai olarak yaratan, yani sağ beyini nihai olarak konfigüre eden bu kimlik olsun. Ve tabi ki zaman içinde manifestolar ile birlikte iyice pekişsin.

Yorum bırakın

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »