Kaos

Varoluş içerisinde hiçbir zaman gerçekten olmamış ancak sanal olarak her zaman düzenin kurulması için bir motivasyon görevi görmüş yerine göre somut yerine göre de soyut bir olgudur. Diğer taraftan belirsizlik ya da rastlantısallık kaos olarak tanımlanamaz. Örnek olarak ocakta ısınan bir çaydanlık dolusu su düşünelim. Bu su kütlesinin içerisindeki moleküllerin hangi sistem ya da sıra […]

Çocuk Ve Ergenlerde İletişim Engelleri

1-Emretme, yönetme: “Yapman gerekir, yapacaksın, yapmak zorundasın…” Korku ya da aktif direnç yaratabilir; Söylenenin tersini denemeye davet edebilir; İsyankâr davranışa ya da misillemeye yol açabilir. 2-Uyarma, tehdit etme: “Ya yaparsın, yoksa…” Korku, boyun eğme yaratabilir; Söz konusu sonuçların gerçekten meydana gelip gelmeyeceğini denemeye yol açar; Gücenme, kızgınlık, isyankarlığa neden olabilir. 3-Ahlak dersi ve vaaz verme: […]

Translate »