Aydınlanma Psikolojisi I

Aydınlanmak, Buda olmak, fen’a ya ulaşmak, insanoğlunun gelişim yolculuğundaki her zaman gizemli son durağı olmuştur. Bu oluş haline farklı adlar takılsa da, aradaki fark insanı son durağa taşıyan yolculuğun kültürlere göre değişen makyajlara sahip olmasıdır. Oysa insan her yerde güdülerden, duygulardan, düşünce, sevgi, yaratıcılık ve sezgiden oluşmaktadır. Bu harmanın birçok kombinasyonu onun bireyselliğini, kendi başına […]

Aydınlanma Psikolojisi II

Felsefenin psikolojiye göre düşünsel konularda daha tatminkâr oluşu birazda bu eksikliğin doldurulması ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Psikoloji bilimi çıkış kapısını görmekte zorlandıkça kendi bulunduğu kabı genişletmiş fizyoloji, nöroloji gibi tıp dallarının içine sızmaya başlamıştır. Kesinlikle gerekli olduğunu düşündüğüm bu gelişimin, diğer taraftan yalnızca köklerine doğru gelişmeye çalışan bir ağaç gibi göründüğünü belirtmeliyim. Meyvesinin ne olduğunu bulamayan pusulasını […]

Bütünsel Yaklaşım

Giriş Bu bilinç düzeyinin kendini belli eden en önemli özelliğine farkındalık denebilir. Ara ve araç konumundaki kritik öneme sahip bu zihinsel bilinç düzeyi sayesinde bu anlatımları yapabilir ve anlaşılabiliriz. İnsanoğlu zihinsel bir seviye ve arayış dönemi olarak da adlandıracağımız bu düzeyde, yaşamını sürdürüp varoluşu sorgulama sürecinde anlamlandırmanın ödülünü kavramaya başlar. Anlamsızlığın başlı başına bir uyaran […]

Integral Approach

The life and nature of the human isn’t a self-operated mechanism nor cannot be isolated from the world and universe that lives his life within. While the whole of the physical aspect of a human grow out of the matter that is already present in the universe, the mental and personal emplacement is formed by […]

Bütünsel Yaklaşım I

Bütünselliğin evrimsel yolculuğun kaçınılmaz olduğu yaşamlarımızı bu amaca uyumlandırabilmek adına benimsenebilecek yegâne anlayış olduğunu söyleyebilirim. Akıllarımızı kurcalayan sorulara ve elle tutulur olmayan ruhsal yönlerimizle somut bir bağlantı kurmakta bize destek olacak bir anlayış. Bütünsellik, benim yaşamımda, aydınlanma anımdan itibaren kendiliğinden oluşan bir algılama biçimi oldu. Tümden gelimin kaçınılmaz olgunluğu sizi yaşama dair her olgunun varlığını […]

Bütünsel Yaklaşım II

Zihin belirli bir yaşam durumu ile karşılaştığında geçmişte almış olduğu cevaptan gelen bilgi ile bu durumu aşma eğilimindedir. Bunun içinde kararında bir stres ile gündemde tutulan soru zihinde cevabını bulup bilgiye dönüşene kadar orada duracaktır. Açıktır ki anlam bilgi ile gelmektedir. Bu durumda anlam arayışı aslında bilgi arayışından başka bir şey değildir. Artık bilgiye ulaşan […]

Bütünsel Yaklaşım III

Bu bir evrensel harita okuma yetkinliği gelişimi sürecidir ve bu süreçte pozitif bilimlerden manevi yaşama, edebiyattan, sanata, toplum ve ekolojiden evrenbilime kadar tüm unsurlar birbirleri ile tamamlanma ve açıklanma potansiyeli taşırlar. Bu potansiyeli harekete geçirmek evrensel haritanın ve insanın evrimsel yolculuğunun ortaya çıkarılması anlamına gelir. Bu süreçte bütünü oluşturan tüm bu unsurların ve daha fazlasının […]

Bütünsel Yaklaşım IV

Gerçek bir öğretme yetkinliği tabi ki savaşların kazanıldığı noktadan itibaren başlayacaktır. Birey ancak tamamladığı sürecin rehberi olabilir. Kök programımıza yazılı olan; bir diğerine yardım etme güdüsü değil, aslında bütün olan kendimizin parçasına şifa götürmekten başka bir şey değildir. Böylesi savaşları kazananlar beden ya da benliklerinin tenleri ile sınırlı olmadığını tüm varoluşu kapsadığını bilenlerden oluşur. Diğerlerine […]

Bütünsel Yaklaşım V

Günümüz dünyasının bilgiye ulaşılabilirlik bakımından geldiği noktayı kendi avantajı olarak değerlendirir. Ulaşılamayan bilgi için bütünsel metefor metodundan faydalanır. Bütünsel metefor metodu bir alanda yapılacak olan açıklama için diğer bir alanın ya da alanların deneyimini kullanır. Örnek: Yaşadığı büyük bir mutlulukla insan; enerjisi yükselir, hareketlik kazanır, ele avuca sığmaz ve sanki uçacak gibi olur. Yukarıdaki anlatım […]

Chaos

Whereas chaos is the perfect design of orderlessness  within existence which fullfills the objective of providing the motivation for the settlement of order. Or for a moment, we can think that the universe is frozen to still. While the very basic characteristic of the existence is flux ;such an example of a virtual stillness would be […]

Translate »