Bilgi Çağı Demokrasisi

 • Bu yeni sistemde partileşme yoktur. İdeoloji altında toplanma yoktur. Sağ, sol, muhafazakâr, liberal cumhuriyetçi vs. yoktur.
 • Partileşme, günümüz dünyasında kişiler veya idealler üzerinden ideolojilere ihtiyaç duymakta ve rasyonel düşüncenin önünü kalıcı olarak tıkamaktadır.
 • Her türden ideolojinin 21. Yüzyıl insanlığının son derece dinamik gelişim hızına dair ihtiyacı karşılayamadığı görülmüştür. İnsanlığın ve içinde yaşanan gezegenin ayrılmaz bölünmez canlı ve tek, bir organizma olduğu bilinci kolektif olarak yerleşmektedir.
 • Eğer bütünü oluşturan tüm çeşitliliği kucaklayarak sürdürmezsek son noktada kendi varlığımıza zarar vermeye başlamaktayız.
 • Günümüz insanı tüm ideoloji ve felsefelerin özlerini gerçek zamanlı olarak zaten üretebilmektedir. Bu üretim tüm insanlığı kapsayan farklılıkları tehdit değil kaynak olarak görmektedir.
 • Toplumun bütünü yerine tek bir adam, ideoloji veya dini lider ve mutlak yol gösterici olarak yüceltme toplumun kendisine ait düşünce, yaratıcılık ve eylem güçlerini atalete sevk etmektedir.
 • Bireysellik kaybolmakta kişiler; ideolojiler, inanç sistemleri, liderler ve grupları ile özdeşleşmekte ve parçası olduklarını düşündükleri bu ideolojik veya dinsel bedenler ile kendi aralarında olması gereken rasyonel sorgulamanın önünü kapatmaktadırlar. Sorgulama olamayan salt itaate dayalı bir varoluş ise bireysel ve toplumsal gelişim şansını yitirmeye başlamaktadır.
 • İnsanlığın ortak emeli  içinde bulunduğu tüm canlı ve cansız doğanın sağlığı, özgürlüğü, refahı ve tabi ki gelişimi olmalıdır.
 • Bunu sağlamanın yolu, bireylerin ve toplumların her sahada yaratıcı üretimlerinden ve barışçıl kaynak paylaşımından geçmektedir.
 • Rasyonel inceleme yani sorgulama, sonrasında anlama ulaşma ve devamında yaratıcılığa ve bilgeliğe ulaşmak ancak bireysel yaşam seçimleri ve tarzlarının doğasında sınırı barındıran ideolojik baskı altında değil, özgür olması ile söz konusu olabilecektir.
 • Bilgi çağı demokrasisi farklılıkların korunduğu ve kaynak olarak olmazsa olmaz ihtiyaç duyulduğu tanımı ile insanlığın devamının garantisi olmaktadır.

Seçim Sistemi önerisi

Tüm milletvekili adayları bağımsız olurlar. Partileşme ve ideoloji altında toplanma yoktur. Sağ, sol, muhafazakar, liberal cumhuriyetçi vs. partiler ile kurumsallaşmış halde bulunmazlar
Tüm adaylar seçime girdikleri bölge içinde:
1. Kendi manifestolarını yazarak kamuoyuna açarlar
2. Programlarını yazarlar
3. Başkanlığa aday iseler yönetim kadrolarını beyan ederler.. Dilerlerse kadroları ve manifestolarında değerlerini ilkelerini veya varsa ideolojilerini bireysel olarak açıklarlar.
4. Kadroları meclisten veya meclis dışından olabilir. Kadrolarını tüm farklı görüş sahiplerinden veya kendi görüşlerini savunanlardan oluşturabilirler.
Fiziki seçim haricinde seçmen, adaya ve kadrosuna internet üzerinden dilerse açık veya kapalı(dereceli kapalı)  oy verebilir.
Böylece aday kendi seçmenini tanır.
• Genel seçimde bölgelerden en çok oyu alan adaylar bölge temsil sayısı uyarınca meclise gider
• Mecliste, Başkanlığa aday olanlar tekrar halkın seçimine tabii olur.
• Başkanın ve kadrosunun oylaması halk tarafından geleneksel sandık veya e devlet/vat no ile internet üzerinden yapılır.
• Başkanlık ülkenin temsili açısından ilk başta önemlidir ancak içeride ise kadro ile eş statüde olur. İkinci aşama ise kadrodan her üyenin ülkeyi başkan statüsünde temsilidir.
Sürekli Oy Verme
• Internet üzerinden şifreli oy verme ve sandıklar muhtarlıklarda sürekli oy vermeye açıktır.
• Dört ayda bir sandıklar ve sanal sandıklar boşaltılır, oy sayılır. Dört aylık dönemde toplam seçmenin %80’i sandığa gitmiş ve oy vermiş ise bu oy verenlerin %80 i ret veriyorsa meclis içi başkan ve kadrosu için seçim ilan edilir. Adaylar meclis içinden dönem sonuna kadar başkanlığa kadroları ile aday olurlar. Dönem sonu genel seçime rutin olarak gidilir.
• Yılda 3 kez halk oylaması başkan ve kadrosu üzerinde denetim mekanizması oluşturacaktır. Önemli bir istikrarsızlıkta seçmen sayısının %80i sandığa (sanal sandığa giderek) güvenoyunu geri çekebilir ve başka bir aday ve kadro çıkmasını sağlayabilir.
• %80 oranı hem  başkanın ve kadrosunun devamlılığını hem de denetimi sağlayabilecek uygun bir rakam gibi görünmektedir. Seçim sonuçları 4 ayda bir açık olarak herkesin ulaşımında olduğu için sürekli bir barometre vazifesi görür.

Yorum bırakın

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »