Email:
burak.akcakanat@shamanlife.com
Biography:
30 yılı aşkın, deneyimlerle dolu iş hayatımın son 20 yılını ağırlıklı olarak bireylere, profesyonellere ve kurumlara verdiğim koçluk, danışmanlık ve eğitim çalışmaları oluşturuyor. Formal eğitimlerim; ODTÜ ve Maltepe Üniversitelerinden aldığım Endüstriyel Tasarım Lisansı ile Yönetici Koçluğu, Kurumsal Koçluk ve Yaşam Koçluğu sertifikasyonlarını kapsıyor. Ayrıca Kadir Has Üniversitesinden Brain Science ve Life Sciences sertifikasyonları ile Robert Fritz’den aldığım Structural Tension da eğitimlerimin diğer bir kısmını oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Lisans eğitimim ise devam ediyor. Psikoloji, felsefe, nöroloji, biyoloji, evrimsel psikoloji ve inanç sistemleri alanlarında yıllara dayanan araştırma, eğitim ve bireysel deneyimlerimin ardından oluşturduğum bütünsel yaklaşım ile 2015 yılında yayımladığım insan bilincinin ve bilişsel işlevlerin çözümlenmesini içeren “Human Consciousness Decoded (HCD) - Aydınlanmanın Bilimi” adlı kitap, çalışmalarımın ana ekseninde yer alıyor. İnsanı, yaşadığı evren ile ayrılmaz bir bütün olarak kabul eden bu yaklaşım, fizik ve metafizik disiplinlerin birbirini tamamlaması ile insan yaşamını ve doğayı çözümleyerek “tamamlayıcı bir yaşam metodu” oluşturmasını amaçlar. Bu bütünsel yapı içinde insanoğlunun doğal kaderini keşfetmesi olarak adlandırdığım “aydınlanma” nihai amaç olarak konumlanmaktadır. Bir harita görevi gören bilinç seviyelerinin çözümlenmesi ise terapistler, eğitimciler ve danışanlarımla devam eden çalışmalarımın temel metodunu oluşturmaktadır. Şaman: Şamanlar, dünya genelinde ilk kabilelerden günümüze kadar varlıklarını sürdüren beden ve ruh şifacılarıdır. Şamanların bölgesine ve kendi geleneğine göre değişen şifa metotları vardır. Kimisi bitkilerden elde ettikleri karışımları fiziksel yaralar ve hastalıklar için bir aktar gibi kullanırken kimisi evrende var olduğunu düşündükleri ruhlar ile bağlantı kurarak ihtiyaç duyanlara anlam yolculuğunda rehberlik eder. Sanrılandırıcı bitkiler kullanan şamanlar ise hastalarını farklı bir gerçekliğin simyası ile şifalandırırlar. Şamanlar tekamüle açık olanlara sonsuz evrende, yeni olasılıklar ve perspektifler açan birer aracı, köprüdürler.
Social:
Translate »