Işığa Yolculuk

Bütünsel Oryantasyon

  • Online
  • 11:00 AM - 04:00 PM
  • 50 members
  • Sat
Ödeme ve Kayıt

Yaşamınızın neresindesiniz?
Kaçıncı bilinç seviyesindesiniz?
Bulunduğunuz yer ve koşullarınız kaderiniz mi?
İlişkilerimizin amacı nedir?
Mutluluk nedir?
Sevgi nedir?
Bilinç nedir?
Acı nedir? Şans nedir?
Farkındalık nedir?
Tanrı nedir?
Peki, hayatınızın amacı nedir? 5 Yıl Sonra Neredesiniz?

Tüm bu soruların cevapları varoluşun dayandığı yedi bilinç seviyesinde gizli.
Çalışmalarımızda, kendi bilincimizi çözümlerken aynı zamanda kendi iç doğamızı, bizi saran evrenle uyumlandıracağız. Sol ve sağ beyinlerimizi, daha da öteye geçerek kalplerimizi besleyeceğiz. Nörolojik, fizyolojik ve biyolojik yapımızın, görünen ve görünmeyen işlevlerini keşfedip, bu yolda kendi doğamız ile işbirliği yaratıp, ışığa ulaşacağız.

PROGRAM İÇERİĞİ

· Hayal Ettiğimiz Yaşama Ulaşmak İçin, 7 Bilinç Seviyesının Kişisel Bazda Çözümlenmesi,
· Yaşamı Algılama Biçimimizin Kalıcı Olarak Değiştirilmesi
· Sevginin 5 Basamağı
· 4Alan: İç Alanımız, Özel İlişkiler, Mesleki Alanımız, Sosyal Alanımız,
· Yaratıcılığın doğası
· Zincirlerimiz; Ego, Bellek, Geçmiş -Gelecek, Sosyal Ölçüler,
· Evren Nasıl Çalışır?
· Sırlar

Bütünsel Oryantasyon çalışması arayışında olduğumuz cevapları ortaya çıkarırken, yaşamımızda berraklık ve yön duygusuna sahip olmamızı sağlıyor.

Leave your thought

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »