Yaşamın anlamı nedir?
Ne için buradayız?
Kaderimi değiştirebilir miyim?
Mutluluk sırası bana ne zaman gelecek?
Tanrı...
Bir başka gerçeklik var mı?
Geçmişimin esiri miyim yoksa seçme şansım var mı?
Bilgelik...

Zihin, kalp...
Yaratıcılık...

Çevremizdeki insanlar ve yaşamımızdaki rolleri bizleri amacı daha başından belli bir bir yolculuğa çıkarmak üzere tasarlandılar. Doğduğumuz aile yaşadığımız kültür hepsi bu amaca hizmet etmekte.
Etrafımızda bizi nihai benliğimize çıkarmak üzere tasarlanmış bir yaşam ve evren bizim seçimlerimize göre şekil almakta.

Gündelik yaşamımız maddi bir gerçeklik gibi görünse de onun birde ruhsal yönü var.

Manevi yaşam görünmeyen sorularla doludur ve insan her zaman manevi olanla maddi olanın ilişkisini merak eder. Böylece yaşadığı hayata bir amaç ve anlam bulmaya çalışır.

Ruhsal rehberlik bizim görünmeyen yönümüzle yaşadığımız gerçek hayat arasında belirgin köprüler inşa eder. Bireye ruhsal ve ilahi yönünü keşfi için ışık tutarken manevi dünyamızı maddi dünyamızla benzersiz bir şekilde anlamlandırır. Evrensel yasaların gündelik deneyimlerimize yansımaları açıklanırken bireyin yaşamı bütünlük kazanmaya ve kişi olgunlaşmaya başlar.

Shaman Yaşam Stratejileri, ileri kişisel gelişimi hedefleyenler için Spritüel Koçluk ile görünmeyen dünyalarımızı aydınlatıyor.