Bu hizmetin kapsamı kişinin tüm yaşamını kullanarak ona bireysel evrim basamağında rehberlik etmektir. Benzerlerini guru, mürşit, velinimet, mentor gibi kavramlar içerisinde gördüğümüz RR kişinin, yaşam içinde bulunduğu bilinç seviyesine göre hayat yolculuğunun haritasını çıkarır.

Gündelik zekanın çözüm bulamadığı yaşamsal konular kişide derin ve gizli bir huzur arayışı hissini doğurur.

Yaşamın anlamına dair sorgulamaların anlam arayışının çaresizlikle buluştuğu noktada Ruhsal Rehberlik devreye girer. Bu gibi durumlarda birey varoluşun içerisindeki kaybolmuşluğundan çıkarılmak için bir rehbere ihtiyaç duyar.

Çalışma ne şekilde yapılır?

Benzersiz bir ruhsal yolculuk bir RR ile gerçekleştirilebilir. Zira rehber yaşanan tüm deneyimleri kişiye özel birer kazanıma çevirme görevi görür. Bu görev; deneyime bilginin ve anlayışın eklenmesi ile oluşur.

Rehber, öğrencisinin geçtiği gündelik yaşam deneyimlerini kullanarak bütünsel bir yaklaşımla doğru yöne kılavuzlanması için çalışır. Deneyimlerin birer öğretici yol göstericiler olarak algılanmasını ve öğrencinin benzer deneyimlere hazırlanmasını sağlar. Rehberin temel görevi öğrencisine farkındalığı kalıcı bir tutum olarak aşılamaktır.

Öğrenciden sorularla yüklü olarak gelmesi beklenir. Bunun nedeni; soruların zihinsel bir arayışın göstergesi olmasındandır. Cevaplar kimi zaman aynı zihinde kimi zamansa geleneksel olarak kalp diye tarif edilen sağ beyinde olabilir. Rehber bu anda cevabın yerini ve nasıl idrak edileceğini öğretirken, öğrencisi bilinç basamaklarında gözle görülür bir yol almaya başlar.

Tümevarımı amaçlayan öğrenci tümden gelen RR’nin bilgisi ile kendi özgün yoluna devam eder.
Ruhsal rehberle çalışma sanıldığının aksine tamamen somut dünya üzerinde yoğunlaşır. Ancak ilerleyen seviyelerde algının gelişimi ile birlikte geleneksel somutun tarifi genişler ve soyut olanı da içine alır. Bunun yanında sevgi, dürüstlük, başarı, mutluluk gibi temel değerler ve daha birçok erdem yolculuk boyunca öğrencinin doğal bir ustalıkla kazandıkları olacaktır.

Kendi içinde benzersiz ödülleri ve gelişim fırsatları olan bu çalışma, bir ile bir buçuk saat arasında çalışma yeri ve şekli gözetmeksizin oluşturulur. Çalışma şekli kimi zaman bedensel bir etkinlik -yürüyüş, spor- olabileceği gibi terapi ofisinde ya da doğada sohbet şeklinde de olabilir.

Kimler Ruhsal Rehber ile çalışabilir?

Ruhsal konulara ilgi duyup belirli bir yol kat ettiğine inananlar, mesleklerinde ileri noktalara gelmiş bireyler ve henüz toplumsal bilgi ile dolmamış ancak kalıtsal olarak ileri bilinç düzeylerinde bulunan gençler bir RR ile çalışabilir.

Ne kadar sürer?
 
Bir RR ile çalışmanın belirli bir rutini olmamakla beraber, bir ya da birkaç yıl sürdürülür.
Burada önemli olan öğrencinin rehbere değil öğrenmeye olan bağlılığıdır. Rehber bu bağlılığı kullanarak öğrencisini tüm yaşamı kendisine rehber edecek şekilde yetiştirir.
Uzayan aralıklarla da olsa öğrenci rehberle bağını sürdürür.