Günümüzde ruhsal bilgileri mistik öğretilere ait kitaplardan, eğitim ve seminerlerden alan kişiler bir dönem için çözümlere ulaştıklarını düşünürler. Özünde gerekli bir bilinçlenme yöntemi olsa da bu tip çalışmalar bireyin yaşamına özel bir çalışma ile desteklenmedikçe genel ve eksik kalmaktadır.

Bununla birlikte varoluşun doğasına dair kavramları içeren yayınlar ise yaşadığımız gündelik gerçeklikle bağlantı kuramadığı zaman gerçek amacına ulaşamamaktadır.

Bu seviyeye kadar gelmiş olan bireylerin bundan sonra ihtiyacı Ruhsal rehberliktir.

İçeriğinde maddi ve manevi tüm kavramları barındıran Ruhsal rehberlik gelişimin 7'li modelini kullanarak kişinin bulunduğu bilinç seviyesini tespit eder. Bu noktadan hareketle kişinin gündelik deneyimlerini kullanarak kendisine benzersiz bir evrensel bilgi aktarımı başlatır.

Yaşamın gerçek doğası ve anlamını içeren bu bilgiler en basitinden en kompleksine her tür yaşam deneyimini gerçekte olması gereken yere oturtur.

Bütünsel yaklaşım dinlerden, mistik öğretilere, psikoloji, sosyoloji, fizik, ekonomi, evrenbilim gibi pozitif bilimlere, sibernetik gibi teknolojik gelişmelere kadar bireyi sarmalayan her tür bilgiyi yine aynı bireyin dünyasını açıklamakta kullanır. Tanrı, kader, yaşam, ölüm, bilinç, farkındalık, evrim ego, zihin, aydınlanma, kadın ve erkeğin gerçek doğası ve yeryüzündeki görevleri, sevgi gibi gizemini koruyan kavramlar yine bütünsel yaklaşım içerisinde açık anlamlarına ulaşırlar.

Bireyin gündelik sorunları bütünsel bakış açısı ile ele alındığında cevap kimi zaman sibernetikten kimi zaman mistik öğretilerden kimi zamansa basit bir metafordan çıkabilmektedir. Önemli olan büyük resme baktığımızı unutmamak ve her yönden gelecek cevaba hazırlıklı olmaktır.

Bütünsel yaklaşım ve içeriğindeki 7'li bilinç modelinin işlevi, bireyin gündelik davranış ve düşünce dünyasının kendi yaşamını açıklayıcı birer araç olarak görmesindedir.

Zihinsel içeriği tamamen dönüşüme uğratan bu çalışma kişiyi saran soyut ve somut evrenin olanca açıklığı ile görünmesini sağlar.

Çalışmalar esnasında modern anlamda aydınlanma geçiren birey yaşamın getireceği sınavlar için birçok donanım ve yapıcı karakter özelliği kazanmaktadır.