Yaşamınızın neresindesiniz?
Kaçıncı bilinç seviyesindesiniz?
Bulunduğunuz yer ve koşullarınız kaderiniz mi?
İlişkilerimizin amacı nedir?
Mutluluk nedir?
Sevgi nedir?
Bilinç nedir?
Acı nedir? Şans nedir?
Farkındalık nedir?
Tanrı nedir?
Peki, hayatınızın amacı nedir?  5 Yıl Sonra Neredesiniz?
 
Tüm bu soruların cevapları Varoluşun dayandığı yedi bilinç seviyesinde gizli...
Çalışmalarımızda, kendi bilincimizi çözümlerken aynı zamanda kendi iç doğamızı, bizi saran evrenle uyumlandıracağız. Sol ve sağ beyinlerimizi, daha da öteye geçerek kalplerimizi besleyeceğiz. Nörolojik, fizyolojik ve biyolojik yapımızın, görünen ve görünmeyen işlevlerini keşfedip, bu yolda kendi doğamız ile işbirliği yaratıp, ışığa ulaşacağız.
 
PROGRAM
 
·     Hayal Ettiğimiz Yaşama Ulaşmak İçin, 7 Bilinç Seviyesının Kişisel Bazda   Çözümlenmesi,
·     Yaşamı Algılama Biçimimizin Kalıcı Olarak Değiştirilmesi
·     Sevginin 5 Basamağı
·     4Alan: İç Alanımız, Özel İlişkiler, Mesleki Alanımız, Sosyal Alanımız,
·     Yaratıcılığın doğası
·     Zincirlerimiz; Ego, Bellek, Geçmiş -Gelecek, Sosyal Ölçüler,
·     Evren Nasıl Çalışır?
·     Sırlar
 
Guruplar
10-12 kişilik
Süre 
1.5 saatlik toplantılar-8 Hafta
Salı veya Perşembe 19:00-20:30
Ücret
800TL
Detaylı Bilgi için:
bilgi@shamanlife.com