Kategori : VİDEOSavaşçı Lider

Sıradan insanla bir savaşçıyı basit bir karar ayırır. Bir savaşçının dövüşü kaderi dediği onu üstünden atmaya çalışan yaban bir attır. O hükmettiğinde kaderin artık onu taşıyacağını bilir. Öte yandan sıradan insan bu dövüşe baştan girmez.

Aidiyet Saplantısı

Aidiyet davranışı ölçülü olduğu zaman yapıcı sonuçlar üretirken, saplantıya dönüştüğünde psikolojik bir dengesizlik olarak toplulukların kaderlerine etki edebilmektedir.

Yaşam Alanları Dengesi ve İş Yerindeki Yansımaları

Yaşamımızda temel olarak dört alan yer almaktadır. Sağlıklı doyumlu ve başarılı bir yaşam tüm bu alanlardaki dengemizi gözetebilmekten geçiyor.

Beden Dili ve Etkili Sunum

Bu videoda Stanford'lu gençler beden dili ve etkili sunumla ilgili kısa ama yararlı teknikler veriyorlar.

1960'larda Yazılım Şirketi Açmak

Yalnızca kadınlardan oluşan bir yazılım şirketi açmak: Dame Stephanie Shirley (Steeve)'in hikayesi

Duyular ve Plastisite

Duyuların ötesine geçen kapılar aralanıyor olabilir mi?

Cymatics

Evrenin yani varoluşun sanat ile ifade bulmasını gösteren harika bir video

'Dinlemek'

Julian Treasure okullarda neden dinleme dersi olmasın diyor.

Sir Ken Robinson: Yaratacılık Üzerine - II

Sir Ken Robinson: Yaratacılık Üzerine - I