Bütünsel Yaklaşım

İnsanoğlu tarihsel döngüler içerisinde bireysel ve toplumsal olarak gelişirken varoluşunu sorgulayan bir bilinç düzeyinden geçer.

Integral Approach

Integral approach interprets human; as an inseparable part of the universe while forming a complete integration with it

Bütünsel Yaklaşım I

Bütünsel yaklaşım benim yukarıdaki sözle özetleyebileceğim bir yaklaşımın ürünüdür.

Bütünsel Yaklaşım II

Organizmanın zihni çevresel durumunu belirsizlikten çıkarmak ve yaşamı devam ettirmek üzere programlanmıştır.

Bütünsel Yaklaşım III

Kişi yaşam içerisinde olup bitenleri anlamlandırıp değişim ve dönüşüm yolunu oluştururken bulunduğu evrenin kurallarını tanır.

Bütünsel Yaklaşım IV

Kişi yaşam içerisinde olup bitenleri anlamlandırıp değişim ve dönüşüm yolunu oluştururken bulunduğu evrenin kurallarını tanır.

Bütünsel Yaklaşım V

Kişi yaşam içerisinde olup bitenleri anlamlandırıp değişim ve dönüşüm yolunu oluştururken bulunduğu evrenin kurallarını tanır.

Chaos

'Meaninglessness' as a chaos.

Çocuk Ve Ergenlerde İletişime Yardımcı Davranışlar

Çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmak sizin elinizde...

Çocuk Ve Ergenlerde İletişimde İfade Hataları

Çocuklar, gençler ile anne-babalar arasında çıkan en büyük anlaşmazlıklar, çocuğun veya gencin yaptığı olumsuz davranışlar sırasında oluşur.